Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

Tin liên quan

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

Một trong các giao dịch dân sự thưởng xuyên nhất là giao dịch dân sự, đây là giao dịch mà ngần như đây là một giao dịch mang tính thường xuyên nhất vì dụ mua rau, thị, hoặc các thỏa thuận miệng với nhau, hoặc các cam kết miệng với nhau v…v…v, các giao dịch như vậy theo pháp luật gọi là giao dịch dân sự, tuy nhiên ít ai biết được một giao dịch dân sự cần phải tuân thủ những nguyên tắc gì. Theo quy định pháp luật dân sự tại điều 3 quy định Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự như sau.

sang tên sổ đỏ

                                Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

Điều 3. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

5. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

Trên đây là những quy định pháp luật dân sự về nguyên tắc cơ bản của giao dịch dân sự. Vậy còn bất cứ vướng mắc gì quý khác vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 19006579 để được tư vấn miễn phí.

Xin chân thành cảm ơn.

Bài viết tham khảo.

Tư vấn luật dân sự.

Thủ tục đăng ký sang tên sổ đỏ