Tội phạm trong quy định của luật hình sự

Tin liên quan

Tội phạm trong quy định của luật hình sự

 

Danh giới của hành vi phạm tội và không phải phạm tội là rất mong manh. Để đáp ứng cho quý vị hiểu rõ hơn về tội

phạm, ban biên tập của luật dân an đưa ra bài viết tội phạm trong quy định của luật hình sự.

1.Khái niệm về tội phạm

Căn cứ theo quy định của điều 8 luật hình sự năm 2017

– Tội phạm là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội

– Được quy định trong bộ luật hình sự

– Do người có trách nhiệm hình sự  hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý

– xâm phạm đến các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ.

Những hành vi tuy có dấu hiệu phạm tội, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm

2. Phân loại tội phạm.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội tội phạm chia thành 04 loại:

  Tội ít nghiêm trọng Tội nghiêm trọng Tội rất nghiêm trọng Tội đặc biệt nghiêm trọng
Tính chất,mức độ nguy hiểm cho xã hội Không lớn Lớn Rất lớn Đặc biệt lớn
Mức cao nhất của khung hình phạt Phạt tiền, cải tạo không giam giữ, hoặc phạt tù đến 03 năm Từ 03 năm đến 07 năm tù Từ 07 năm đến 15 năm tù Từ 15 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình

 

 

3. Những trường hợp phạm tội

 

Căn cứ vào ý thức và hành vi của người phạm tội, luật hình sự chia làm 02 trường hợp phạm tội:

Các trường hợp phạm tội Cố ý phạm tội Vô ý phạm tội
  Cố ý trực tiếp Cố ý gián tiếp Vô ý do tự tin Vô ý do cẩu thả
Nhận thức hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội Nhận thức rõ Nhận thức rõ Nhận thức không rõ Nhận thức không rõ
Thấy trước hậu quả của hành vi đó Thấy trước, mong muốn hậu quả xảy ra Thấy trước, tuy không mong muốn hậu quả xảy ra, nhưng để mặc Thấy trước, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra và có thể ngăn ngừa Không thấy trước nhưng buộc phải thấy trước và có thể thấy

 

 

 4. Các giai đoạn phạm tội

4.1 Chuẩn bị phạm tội

Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm sửa soạn công cụ phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện thuận lợi khác để thực hiện

hành vi phạm tội hoặc thành lâp, tham gia nhóm tội phạm

Người chuẩn bị phạm tội được quy định tại khoản 2 Điều 14 thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

 

4.2  Phạm tội chưa đạt và tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

  Phạm tội chưa đạt Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
Ý muốn thực hiện tội phạm đến cùng Không Có
Do tác động ngoài ý muốn Không
Trách nhiệm hình sự Chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt Miễn trách nhiệm hình sự về tội phạm này, nhưng phải chịu trách nhiệm hình sự với tội đã cấu thành.

 

 

để tham khảo thêm thông qua

TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ MIỄN PHÍ QUA ĐIỆN THOẠI 1900.6579

Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua điện thoại 1900.6579