Văn bản luật dân sự

Nghị định 138/2006/NĐ-CP quy định về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

no_thumb

CHÍNH PHỦ   Số: 138/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành các  quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ___________________   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 … Đọc Thêm

Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính

no_thumb

NGHỊ ĐỊNH Về xác định lại giới tính _________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Điều 36 Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, NGHỊ ĐỊNH: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định này quy định việc xác định lại giới tính đối với người có khuyết tật bẩm sinh về … Đọc Thêm

Nghi định 83/2010/NĐ-CP của chính phủ về giao dịch bảo đảm

Nghi định 83/2010/NĐ-CP của chính phủ về giao dịch bảo đảm

CHÍNH PHỦ   Số: 83/2010/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2010   NGHỊ ĐỊNH Về đăng ký giao dịch bảo đảm ______________   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Bộ luật Hàng hải ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ … Đọc Thêm

Quyền được tiếp tục thuê nhà khi chủ nhà bán nhà.

no_thumb

Câu hỏi của bạn: Tôi đang thuê nhà của chị A, nhưng nay chị bán lại nhà cho anh B. Anh B yêu cầu tôi đóng thêm tiền nhà. Nhưng tôi không đồng ý thì anh bảo đây là do tôi không đóng tiền nên vi phạm hợp đồng, anh sẽ chấm dứt hợp đồng thuê nhà với tôi. Vậy cho tôi hỏi tôi có thể tiếp tục thuê nhà mà không phải đóng thêm tiền nhà không? Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề … Đọc Thêm

mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh.

no_thumb

 Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh ban hành kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23/5/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 08.a/2010/TT-BTP  ngày 25/3/2010 của bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________ TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI … Đọc Thêm

Thông tư 127/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

no_thumb

BỘ TÀI CHÍNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 127/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013   THÔNG TƯ Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ   Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày … Đọc Thêm

Dự thảo sửa đổi BLDS 2014

Dự thảo sửa đổi BLDS 2014

BỘ TƯ PHÁPSố: ..… /TTr-BTP DỰ THẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014                                                                                                                               TỜ TRÌNH Về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi)     Kính gửi: Chính phủ Thực hiện Nghị quyết số 23/2012/QH13 … Đọc Thêm

Đại diện theo ủy quyền và thẩm quyền, thủ tục ủy quyền trong thi hành án dân sự

Đại diện theo ủy quyền và thẩm quyền, thủ tục ủy quyền trong thi hành án dân sự

đại diện theo ủy quyền và thẩm quyền, thủ tục ủy quyền trong thi hành án dân sự Theo quy định tại khoản 3, Điều 139 Bộ luật dân sự năm 2005 thì ủy quyền là một trong hai dạng xác lập quan hệ đại diện (dạng còn lại là đại diện theo pháp luật). Từ khái niệm “đại diện là việc một người nhân danh và vì lợi ích của người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện” (khoản 1, Điều … Đọc Thêm