Kiến Thức Luật đầu tư

Thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

no_thumb

Thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:  Điều 38, Luật đầu tư 2014 quy định: "Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư        1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký … Đọc Thêm

Điều kiện đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài

no_thumb

Điều kiện đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài 1. Căn cứ pháp lý:    Căn cứ Luật Đầu tư; Căn cứ Luật đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ - CP. 2. Nội dung tư vấn:             Theo Khoản 14, Điều 3, Luật đầu tư; NĐT nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài và tổ chức hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.           Ngoài ra, Luật đầu tư mới còn đưa ra khái niệm tổ … Đọc Thêm

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

no_thumb

1.Căn cứ pháp lý:         Luật đầu tư 2014, Luật đầu tư công 2014. 2.Nội dung tư vấn:         Thẩm quyền ra quyết định bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Tỉnh. Lĩnh vực đầu tư và quy mô của dự án là căn cứ quyết định một dự án đầu tư có phải xin quyết định chủ trương đầu tư không và chủ thể có thẩm quyền ra quyết định chủ trương đầu tư. Điều này được quy định rõ tại các … Đọc Thêm

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư tại UBND Tỉnh

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư tại UBND Tỉnh

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh Cơ sở pháp lý:     Luật Đầu tư 2014, Nghị định 118/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư . Nội dung tư vấn: 1. Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân Tỉnh:  Luật sư tư vấn Luật Dân An đã viết bài về Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Để hiểu rõ về vấn đề này, quý khách hàng truy … Đọc Thêm