Văn bản doanh nghiệp

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp

no_thumb

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 96/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu … Đọc Thêm

Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành lập doanh nghiệp là bước khởi đầu cho hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nhân. Công ty TNHH tư vấn Dân An cam kết đảm bảo và tin tưởng rằng sẽ là nhà tư vấn pháp luật với những luật sư kinh nghiệm tư vấn lâu năm đảm bảo uy tín và hiệu quả giúp doanh nhân và doanh nghiệp có một sự khởi đầu hoàn hảo, bền vững về mặt pháp lý ngay bước đầu đặt chân vào thương trường: 1.Trình tự thực hiện … Đọc Thêm

Thành lập Công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu

Thành lập Công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu

Thành lập doanh nghiệp là bước khởi đầu cho hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nhân. Công ty TNHH tư vấn Dân An cam kết đảm bảo và tin tưởng rằng sẽ là nhà tư vấn pháp luật với những luật sư kinh nghiệm tư vấn lâu năm đảm bảo uy tín và hiệu quả giúp doanh nhân và doanh nghiệp có một sự khởi đầu hoàn hảo, bền vững về mặt pháp lý ngay bước đầu đặt chân vào thương trường: 1.Trình tự thực hiện … Đọc Thêm

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp – Một lựa chọn không một doanh nghiệp nào mong muốn nhưng trong nhiều trường hợp đối với nhiều doanh nghiệp thì đó lại là lựa chọn sống còn. Công ty tư vấn Dân An hiện cung ứng dịch vụ pháp lý tư vấn giải thể doanh nghiệp: Theo Điều 201 Luật doanh nghiệp 2015 có quy định: 1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong … Đọc Thêm

Hồ sơ cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Hồ sơ cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

 Dịch vụ cầm đồ là hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện, khi kinh doanh công ty phải xin giấy phép an ninh trật tự tại công ty nơi công ty đặt trụ sở chính.Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm Công ty tư vấn Dân An sẽ tư vấn cho quý khách hàng hồ sơ cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ như sau: Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và … Đọc Thêm