Văn bản Sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009

no_thumb

            Căn cứ Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH về hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2009 của Văn phòng Quốc hội ngày 18 tháng 12 năm 2013, Luật Dân An xin gửi tới quý khách hàng văn bản tổng hợp Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009. LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm … Đọc Thêm

VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Hồ sơ nộp thuế: - Bản sao có công chứng giấy tờ về sở hữu nhà ở (2 bản) - Hợp đồng, văn bản đã được công chứng (2 bản) - Bản kê khai nộp thuế (theo mẫu của cơ quan thuế). - Bản sao Giấy khai sinh hoặc Giấy đăng ký kết hôn để làm cơ sở miễn thuế trong trường hợp tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở (2 bản) 2. Trình tự nộp thuế: - Bước 1: Người nộp thuế đến Cơ quan quản lý nhà ở lấy tờ … Đọc Thêm

Quy định mới về thuế tài nguyên

Quy định mới về thuế tài nguyên

Thông tư 152/2015/TT-BTC quy định điểm mới gì về thuế tài nguyên, đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, thuế suất... của thuế tài nguyên. Ngày 02/10/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư 105/2010/TT-BTC. Theo đó, Thông tư 152/2015/TT-BTC có một số nội dung mới như sau: 1. Về đối tượng … Đọc Thêm