Điều kiện đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài

Tin liên quan

Luật dân an

Điều kiện đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài

1. Căn cứ pháp lý:   

Căn cứ Luật Đầu tư;

Căn cứ Luật đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ – CP.

2. Nội dung tư vấn: 

           Theo Khoản 14, Điều 3, Luật đầu tư; NĐT nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài và tổ chức hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. 

         Ngoài ra, Luật đầu tư mới còn đưa ra khái niệm tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài chiếm đa số  sẽ phải tuân thủ các điều kiện đầu tư như đối với NĐT nước ngoài. Tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài chiếm đa số khi:

               (i)  Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

                (ii)  Có tổ chức kinh tế quy định tại (i)  nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

               (iii)  Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại (i)  nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

              Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đu tư có điều kiện đi với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư. Theo Khoản 6, Điều 2, NĐ 118 Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng đối vi hoạt động đầu tư ca nhà đầu tư nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

            –  Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;

            –  Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế;

            –  Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh;

            –  Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác;

            –  Sa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Các điều kiện đầu tư của NĐT nước ngoài: (Khoản 1, Điều 10, NĐ 118)

           –  Điều kiện về tỷ lệ shữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; 

           –   Điều kiện về nh thức đầu tư;

           –  Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;

           –  Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

           –  Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.

 Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài:(Khoản 2, Điều 10, NĐ118)

          – NĐT nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau phải đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các ngành, nghề đó;

         – NĐT nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về điều kiện đầu tư được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước đó; trường hợp đã lựa chọn một điều ước quốc tế thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của điều ước quốc tế đó;

         –  Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy đnh về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam;

       –  NĐT nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thđó có quy định khác;

       –  Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định;

       – Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã được phép thực hiện hoạt động đầu tư trong các ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và các ngành, phân ngành dịch vụ này đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định “Công bố điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài” tại Điều 13 của Nghị định này , Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong cùng ngành, nghề đó mà không phải lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành.

              Luật Dân An hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án thích hợp để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7: 19006178 để gặp luật sư tư vấn trục tiếp và để yêu cầu cung cấp dịch vụ.

Bài viết tham khảo:

Luật sư tư vấn Luật đầu tư;

Kiến thức Luật đầu tư;

Hỏi đáp Luật đầu tư;

Văn bản Luật đầu tư