Hồ sơ tách doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Tin liên quan

Tách doanh nghiệp là việc mà công ty TNHH hoặc công ty cổ phần thực hiện bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một công ty hoặc một số công ty mới cùng loại; chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang cho công ty được tách mà không làm chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. Luật Dân An xin đưa ra những tư vấn về hồ sơ thực hiện tách doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện nay.

1. Căn cứ pháp lý

+ Luật doanh nghiệp 2014

+ Nghị định 78/2015/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn tách doanh nghiệp

Hồ sơ tách doanh nghiệp bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp với doanh nghiệp được tách

+ Điều lệ của công ty được tách

+ Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân nếu thành viên là cá nhân, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác nếu thành viên là tổ chức

Kèm theo những giấy tờ trên, hồ sơ  tách doanh nghiệp cần phải có:

+ Nghị quyết tách công ty của công ty bị tách

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty của công ty bị tách

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách

Trên đây là nội dung tư vấn Luật Dân An đưa ra trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và thông tin quý khách hàng cung cấp. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì xin quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6195 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và để yêu cầu cung cấp dịch vụ.