Lao động đang hưởng án treo?

Tin liên quan

Lao động đang hưởng án treo?

Tôi muốn hỏi người lao động vi phạm pháp luật và bị kết án nhưng được hưởng án treo thì có bị sa thải không?

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Dân An. Về thắc mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra ý kiến đóng góp như sau:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động 2012 thì các trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bao gồm:
– Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc.

– Người lao động điều trị ốm đau, bệnh tật liên tục trong 12 tháng đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn và 06 tháng đối với hợp đồng xác định thời hạn.

– Do thiên tai, sự kiện bất khả kháng hoặc người sử dụng lao động gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Người lao động không có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc thời hạn do hai bên thỏa thuận.

Như vậy trường hợp người lao động đang hưởng án treo không thuộc trường hợp người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Mặt khác theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động  quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động thì chỉ trong trường hợp người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án (khoản 5, Điều 36, Bộ luật Lao động).

Như vậy, trường hợp người lao động hưởng án treo cũng không được ghi nhận trong các trường hợp đương nhiên chấm dứt hợp đồng theo pháp luật được quy định tại Bộ luật Lao động. Vì vậy, trường hợp này, người lao động đang hưởng án treo sẽ không bị sa thải do không có căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động.

Trân Trọng!