Phân loại tranh chấp lao động theo Luật Lao Động 2012.

Tin liên quan

Phân loại tranh chấp lao động

Khái niệm

Theo quy định tại khoản 7 điều 3 bộ luật lao động thì tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động.

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền lợi và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác về thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể và trong quá trình học nghề.

Một vụ việc chỉ được coi là tranh chấp lao động khi các bên đã tự bàn bạc, thương lượng mà không đi đến thỏa thuận chung hoặc một trong hai bên từ chối thương lượng, cần phải có sự can thiệp của chủ thể thứ ba thông qua thủ tục hòa giải, trọng tài hoặc xét xử.

Phân loại

Căn cứ vào tính chất của tranh chấp lao động, có thể phân loại tranh chấp lao động thành 2 loại.

Tranh chấp lao động về quyền và tranh chấp lao động về lợi ích.

Tranh chấp lao động về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác.

Tranh chấp lao động về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

Căn cứ vào quy mô của tranh chấp có thể phân loại tranh chấp lao động gồm tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể.

Cách phân loại tranh chấp lao động này dựa trên bản chất pháp lý của hai mối quan hệ lao động cá nhân và tập thể.

Tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Loại tranh chấp này thường phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật lao động hoặc thực hiện, thay đổi, chấm dứt các hợp đồng lao động cá nhân. Trong quá trình giải quyết cá nhân, công đoàn thường chỉ tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích chứ không với tư cách người đại diện cho một bên tranh chấp.

Tranh chấp này thường mang tính đơn lẻ, riêng rẽ, không có tính tổ chức chặt chẽ nên chỉ mang tính ảnh hưởng hạn chế đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

Người đại diện cho tập thể người lao động là tổ chức công đoàn tham gia với tư cách là một bên tranh chấp, yêu cầu người sử dụng lao động đáp ứng các quyền, lợi ích mà tập thể lao động đặt ra. Trong một số trường hợp tranh chấp lao động cá nhân được chuyển hóa thành tranh chấp lao động tập thể và ngược lại.

Do vậy việc phân biệt tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể là vấn đề phức tạp, khó khăn cả về thực tiễn và lí thuyết.

Hy vọng với những gì chúng tôi tư vấn sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án giải quyết tốt nhất vấn đề của mình. Còn bất cứ thắc mắc nào quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6195 hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần (Trong trường hợp không được luật sư tư vấn kịp thời quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Email lawdanan@gmail.com để được hỗ trợ).