Thời hạn bảo hộ Quyền tác giả

Tin liên quan

 Hiện nay, việc bảo hộ quyền tác giả không chỉ có ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của tác giả, chủ sở hữu mà còn có ý nghĩa góp phần thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm trí tuệ mới. Việc tìm hiểu, nắm rõ thời hạn bảo hộ quyền tác giả cũng là một nội dung hết sức quan trọng. Luật Dân An xin được cung cấp một số kiến thức cơ bản về thời hạn bảo hộ quyền tác giả đến quý khách hàng như sau:

         1. Cơ sở pháp lý: 

          + Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

           + Bộ luật Dân sự 2005;

          + Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan ngày 21 tháng 9 năm 2006.

          2. Nội dung tư vấn: 

         Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Điều 27 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về thời hạn bảo hộ đối với quyền tác giả như sau:

         – Quyền nhân thân bao gồm: Đặt tên cho tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất cứ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả sẽ được Luật sở hữu trí tuệ này bảo vệ vô thời hạn.

        – Quyền nhân thân công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản (bao gồm: Làm tác phẩm phái sinh; biểu diễn tác phẩm trước công chúng; sao chép tác phẩm; phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao của tác phẩm; truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính) sẽ có thời hạn bảo hộ như sau:

           a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này;

           b) Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a trên này có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giảnăm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

            c) Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và điểm b trên này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

         Trên đây là một số nội dung cơ bản về thời hạn bảo hộ quyền tác giả. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7: 19006178 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và để yêu cầu cung cấp dịch vụ.

 

Bài viết liên quan:

Luật sư tư vấn Sở hữu trí tuệ;

Dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ;

Kiến thức sở hữu trí tuệ.