Thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định mới

Tin liên quan

Thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định mới

Logo luật dân an

Từ ngày 20/4/2016, trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân áp dụng quy định do Bộ Công an vừa ban hành.

Theo thông tư 11/2016 của Bộ Công an ban hành có hiệu lực từ ngày 20/4 quy trình cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước như sau: Người đến làm thủ tục viết Tờ khai căn cước công dân theo mẫu. Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra thông tin công dân kê khai, nếu chưa đúng hướng dẫn kê khai lại.

Cán bộ tiếp dân sau đó đối chiếu thông tin trong hồ sơ của công dân đến làm thủ tục với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đủ điều kiện thì thu chứng minh nhân dân, cắt góc và trả lại cho công dân; Thu thẻ căn cước công dân đối với trường hợp đổi thẻ Căn cước; Thu nhận vân tay (trong trường hợp không thu nhận được cả 10 vân tay thì phải mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không thu nhận được). Chụp ảnh chân dung công dân. In phiếu nhận thông tin căn cước công dân, chuyển cho công dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên…

Trong trường hợp công dân có điều chỉnh thông tin so với thông tin trong Cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, cán bộ phải nhập thông tin về căn cứ, nội dung điều chỉnh và in phiếu điều chỉnh thông tin… Cán bộ thu nhận thông tin ký, ghi rõ họ tên vào phiếu này để lưu căn cước công dân, chuyển cho công dân kiểm tra. Sau đó cán bộ thu nhận thông tin giao giấy hẹn trả kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước…

Thời hạn xử lý hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân: Các trường hợp đề nghị cấp, cấp lại thẻ Căn cước cần tra cứu tàng thư căn cước công dân gồm: Chứng minh thư nhân dân bị mất hoặc hư hỏng đến mức không thể xác định được đầy đủ nội dung trên chứng minh; Khi cần xác minh đối chiếu thông tin về công dân trong tàng thư Căn cước theo yêu cầu của người có thẩm quyền.

– Đối với Công an huyện hòa thành việc xử lý, duyệt hồ sơ và chuyển dữ liệu điện tử lên Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong thời hạn 1,5 ngày làm việc đối với thành phố thị xã về trường hợp cấp, đổi lại thẻ Căn cước công dân.

– 5 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại thẻ Căn cước công dân. Đối với huyện miền núi vùng cao và biên giới, hải đảo thì thời hạn 10 ngày làm việc.

– Đối với Công an cấp tỉnh, khi dữ liệu điện tử do Công an cấp huyện chuyển lên thì ngay trong ngày đối với trường hợp cấp, đổi và 2 ngày đối với trường hợp cấp lại thì Công an tỉnh phải hoàn thành việc xử lý và chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm Căn cước công dân quốc gia.

Hồ sơ do Phòng cảnh sát quản lý hành chính tiếp nhận thì thời hạn 2 ngày làm việc phải hoàn thành.

– Tại Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư là 2 ngày làm việc đối với dữ liệu điện tử do Công an tỉnh chuyển lên đối với trường hợp cấp, và 5 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại. Trong khi hồ sơ do Trung tâm Căn cước công dân quốc gia tiếp nhận thì trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ phải hoàn thành việc xử lý phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân…

Trường hợp công dân có yêu cầu cấp giấy xác nhận CMND cũng sẽ được đáp ứng ngay tại thời điểm đó.

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 07/2016 quy định chi tiết Luật Căn cước công dân (CCCD) và Nghị định 137/2015/NĐ-CP. Trong đó hướng dẫn về việc thu, nộp, xử lý CMND khi công dân chuyển sang thẻ CCCD và xác nhận số CMND cho công dân.

Cụ thể, khi công dân làm thủ tục chuyển từ CMND chín số, CMND 12 số sang thẻ CCCD thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thu CMND chín số, CMND 12 số do công dân nộp rồi tiến hành các bước:

* Đối với CMND 9 số:

Trường hợp CMND chín số còn rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND, mỗi cạnh góc vuông là 2 cm, ghi vào hồ sơ và trả CMND đã được cắt góc cho người đến làm thủ tục.

Sau đó, nếu công dân có yêu cầu, cơ quan thực hiện cắt góc sẽ có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND cho công dân.

Trường hợp CMND chín số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp giấy xác nhận số CMND cho công dân.

* Đối với CMND 12 số:

Cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 1,5 cm, ghi vào hồ sơ trả CMND đã cắt góc cho người đến làm thủ tục.

* Trường hợp công dân mất CMND chín số mà làm thủ tục cấp thẻ CCCD thì khi công dân có yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND chín số đã mất cho công dân.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20-3.

Nếu còn vấn đề gì thắc mắc bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn giải đáp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số : 19006178

Công ty TNHH tư vấn Dân An

Địa chỉ : Lô C34 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông , thành phố Hà Nội

Wedsite : luatdanan.com  – gmail : lawdanan@gmail.com