Thủ tục đăng ký sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin liên quan

 Trình tự, hồ sơ đăng ký sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi bạn ký kết hợp đồng Công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong vòng 30 ngày bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký sang quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền là Văn phòng đăng ký đất đai nơi có Bất động sản. Hồ sơ và trình tự thủ tục khi thực hiện việc đăng ký sang tên tại Văn phòng đăng ký đất đai như sau.

                                                                                       van-phong-cong-chung-mua-ban-nha-dat

B1: Sao in công chứng hoặc chứng thực toàn bộ Chứng minh nhân dân + Hộ Khẩu + Giấy đăng ký kết hôn của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng mỗi thứ 02 (hai) bản và sao in 02 bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

B2: Mang toàn bộ hồ sơ đã sao in cùng 02 (hai) bản hợp đồng Lưu tại cơ quan thuế và cơ quan địa chính cùng sổ đỏ bản chính tới Văn phòng đăng ký đất đai nơi có Bất động sản cần đăng ký vi dụ Cầu Giấy thì tơi Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh Cầu Giấy để nộp hồ sơ.

B3: Mua bộ hồ sơ kê khai thuế (gồm: 02 tờ khai trước bạ, 02 tòa khai thuế thu nhập cá nhan, 01 tờ khai đăng ký biến động, 01 tờ sơ đồ) tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có BĐS ( là bộ phận tiếp nhận hồ sơ).

B4: Sau khi kê khai thuế song, nộp lại hồ sơ cho bộ phận một cửa của Văn phòng đăng ký đất đai nơi có BĐS gồm toàn bộ giấy tờ tại B1 và B2, nếu hồ sơ hợp lệ bộ phận tiếp nhận cấp cho bạn 01 giấy hẹn khoảng 20 ngày sau lấy thuế.

B5: Sau khi lấy thuế bạn đi đóng thuế theo địa chỉ ghi trong thông báo thuế, đóng thuế song thì nộp lại tờ biên lai đóng thuế cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có BĐS, bộ phận tiếp nhận sẽ hẹn ngày lấy sổ đỏ khoảng 15 ngày.

B6: Tới ngày hẹn trong phiếu hẹn bạn tới lấy sổ đỏ và mang theo tiền đóng phí thẩm định sổ.